USD:  26.85  27.16   EUR:  32.96  33.49  

Предвыборная программа партии/блока

ЦІННОСТІ

Розвиток суспільно-політичної ситуації в Україні засвідчує ключову тенденцію – посилення політичної та економічної нестабільності в країні. Криза, яка дедалі більше охоплює Україну, вимагає рішучих дій від усіх відповідальних людей.

Саме тому всі, кому небайдуже майбутнє України мають об’єднатися.

Об’єднатися, щоб боротися «ЗА», а НЕ «ПРОТИ»!

ЗА рідну Вітчизну! За наших людей!

Ми відстоюємо не депутатів і урядовців, а вічні цінності – Україну, її державність та народ.

Наше завдання – щоб голос народу почули на всіх рівнях влади.

Наша ціль – не окремі реформи, а системні зміни.

Наша програма спрямована на захист національних інтересів України, відродження духовних цінностей українського народу, звільнення від бюрократичних перешкод і викорінення корупції, створення ефективної системи соціального захисту населення.

Наша програма – програма системних змін - спрямована на створення такої держави, якою зможе пишатися кожен українець, де б він не жив. Вона забезпечить самодостатність України як держави, всі умови для повноцінного розвитку кожної людини та утвердження соціально-ринкової моделі економічного розвитку країни.

ВИКЛИКИ

· дискредитація державної влади, включаючи інститути президентства, парламентаризму, уряду, деградація системи місцевого самоврядування;

· корупція, що посилює політичні кризові явища і призвела до фактичної руйнації системи владних відносин;

· штучне загострення міжрегіональних протиріч, відсутність ефективних механізмів представництва та захисту інтересів регіонів на загальнонаціональному рівні, що ставить під загрозу єдність та цілісність України;

· економічний занепад, «тінізація» економіки, значне скорочення ВВП, критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях промислового комплексу та АПК, зменшення інвестиційної та інноваційної привабливості країни;

· девальвація культурних та інших суспільних цінностей, загострення протиріч у мовній, релігійній та інформаційній сферах, засилля низькопробного іноземного культурного та інформаційного продукту.

МИ ЗА

САМОДОСТАТНІСТЬ ТА ДОБРОСУСІДСТВО:

· ЗА визнання курсу на європейську інтеграцію пріоритетним та визначальним вектором зовнішньої політики України;

· ЗА політику відкритості та добросусідства, за збереження позаблокового статусу України;

· ЗА перетворення органів внутрішніх справ із “силового” відомства на органи захисту прав і свобод громадян;

· ЗА утвердження повноцінної системи місцевого самоврядування з метою надання територіальним громадам усіх можливостей для вирішення своїх місцевих проблем шляхом децентралізації бюджетної системи держави;

· ЗА реформу органів прокуратури та запровадження доступної для людини системи судочинства, побудованої на засадах неупередженості та незалежності;

· ЗА верховенство права;

· ЗА суверенітет і безпеку, територіальну цілісність та непорушність державних кордонів України, її політичних, торгівельно-економічних, науково-технічних, культурних та інших інтересів, а також законних прав громадян України та її юридичних осіб за кордоном;

· ЗА активну зовнішньополітичну стратегію, яка дозволить впливати на світові процеси та відстоювати національні інтереси України;

· ЗА відродження духовних цінностей українського народу та забезпечення цілісності мовно-культурного простору України;

· ЗА прозору діяльність влади, яка стане партнером громадян України і буде відстоювати їхні інтереси.

МИ ЗА

ГІДНЕ ЖИТТЯ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ

· ЗА свободу слова та совісті;

· ЗА справедливий соціальний захист населення;

· ЗА можливість отримання гарантованої якісної освіти незалежно від матеріального стану;

· ЗА належне та доступне медичне забезпечення;

· ЗА можливість для кожного отримати роботу з гідною зарплатою, розпочати власну справу, заробити пенсію, достатню для повноцінного життя;

· ЗА недоторканність права приватної власності, як основи ринкової системи господарювання;

· ЗА можливість рівного доступу всіх громадян України до інформаційних, фінансових та інших ресурсів;

· ЗА державну підтримку національного культурного продукту;

· ЗА боєздатну армію, її належну технічну оснащеність, та реальну соціальну захищеність військовослужбовців.

МИ ЗА

УТВЕРДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО - РИНКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

· ЗА конкурентоспроможну національну економіку;

· ЗА викорінення всіх форм та видів корупції, як основних перешкод для економічного та суспільного розвитку;

· ЗА всебічну підтримку малого та середнього підприємництва;

· ЗА поліпшення інвестиційного клімату, заохочення інвестиційного спрямування коштів підприємств та населення;

· ЗА виведення капіталів та економіки з «тіні»;

· ЗА перетворення бюджетної політики на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку та зміну податкової системи;

· ЗА повноцінний ринок землі в інтересах громадян України;

· ЗА розгалужену систему іпотечного кредитування.

МИ впевнені, що справжнє становлення України як держави може відбутися лише шляхом свідомого об'єднання зусиль мільйонів українців.

МИ вимагаємо невідкладного політичного оздоровлення суспільства через прихід у владу нових, не скомпрометованих людей, справжніх професіоналів!

МИ покладемо край свавіллю бюрократів і хабарників. МИ примусимо чиновників усіх рівнів – від голови сільської ради до Президента - поважати і виконувати закони!

МИ впевнені, що згуртувавшись, станемо справжніми господарями на своїй землі.

МИ спільною працею змінимо життя на краще для кожного громадянина України.

У ЄДНОСТІ – НАША СИЛА!


Новости партнеров