RU

День прав людини – святкується на пропозицію Генеральної Асамблеї ООН щорічно, 10 грудня, починаючи з 1950 року. Цього дня 1948 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини.

Історія. 10 грудня кожного року міжнародне спільнота відзначає День прав людини. Саме цього дня 1948 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини. Офіційно День відзначається з 1950 року, коли Асамблея ухвалила резолюцію 423 (V), запропонувавши в ній усім державам та зацікавленим організаціям прийняти 10 грудня кожного року як День прав людини.

Загальна декларація прав людини є основою міжнародних стандартів у галузі прав людини. Вона стала фундаментом, на якому ґрунтується значне число міжнародних обов'язків, що мають обов'язкову юридичну силу міжнародних договорів з прав людини та розвиток норм у галузі прав людини в усьому світі. У ній закріплено загальне визнання того, що основні права і основні свободи внутрішньо властиві всім людям, є невід'ємними для кожної людини і однаково застосовні до кожної, і що кожна людина народжується вільною і рівною у своїй гідності та правах. 10 грудня 1948 року міжнародна спільнота взяла на себе зобов'язання забезпечувати повагу до гідності кожної людини і справедливість щодо всіх нас.

Положення Загальної декларації правами людини лягли в основу понад 80 міжнародних договорів і декларацій з прав людини, великої кількості регіональних конвенцій з прав людини, національних законів про права людини та конституцій держав. У своїй сукупності вони становлять всеосяжну систему норм, що мають обов'язкову юридичну силу та покликані забезпечити заохочення та захист прав людини.

Успішне здійснення Загальної декларації призвело до набуття чинності у 1976 році Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права. У них знайшли свій подальший розвиток більшість з прав, вже закріплених у Загальній декларації, внаслідок чого вони, по суті, стали мати обов'язкову юридичну силу для держав, які їх ратифікували. У низ закріплені такі "повсякденні" права, як декларація про життя, на рівність перед законом, на вільне вираження думок, на працю, на соціальне забезпечення і освіту. У сукупності з Загальною декларацією ці пакти становлять Міжнародний білль про права людини.

Згодом міжнародні договори з прав людини стали більш цілеспрямованими і спеціалізованими з погляду як проблем, що торкаються в них, так і тих соціальних груп, які потребують захисту на основі їх положень. Число міжнародних документів з прав людини продовжує зростати, вони продовжують удосконалюватися, і в них знаходять свій подальший розвиток основні права та свободи, закріплені у Міжнародному біллі. Порушуються такі аспекти, як расова дискримінація, тортури та насильницькі зникнення, а також права людей з інвалідністю, жінок, дітей, мігрантів, меншин та корінних народів.

На сьогодні всіма державами-членами ООН ратифіковано принаймні один із дев'яти основних міжнародних договорів з прав людини, а 80% з них ратифікували чотири або більше, що є конкретним проявом універсальності Загальної декларації прав людини та закріплених у ній прав.

Як міжнародне право забезпечує захист прав людини?

У міжнародних стандартах у галузі прав людини закріплені зобов'язання, яких держави зобов'язані дотримуватися. Ставши учасником міжнародних договорів, держави беруть на себе зобов'язання і обов'язки з міжнародного права поважати права людини, захищати їх і забезпечувати їх дотримання. Зобов'язання поважати права людини передбачає, що держави повинні утримуватися від зазіхань на них або спроб утискати права людини. Зобов'язання захищати права людини накладає на держави відповідальність щодо захисту окремих осіб та груп людей від посягань на їхні права людини. Зобов'язання забезпечувати дотримання прав людини означає, що держави зобов'язані вживати відповідних заходів для сприяння дотриманню основних прав людини.

Ратифікуючи міжнародні договори з прав людини, уряди зобов'язуються вживати заходів та вживати законодавства на національному рівні, що узгоджуються з їхніми договірними зобов'язаннями та обов'язками. Тому в національній правовій системі передбачено основні механізми захисту прав людини, які гарантуються міжнародним правом. У тих випадках, коли національні правові механізми не забезпечують захист від порушень прав людини, для розгляду скарг окремих осіб та груп людей використовуються механізми та процедури на регіональному та міжнародному рівнях, які допомагають забезпечити, щоб міжнародні стандарти в галузі прав людини дійсно поважалися, дотримувалися та застосовувалися практично.

lock Усі ексклюзивні матеріали у відкритому доступі