RU

День працівників прокуратури України

День працівників прокуратури України

День працівників прокуратури – українське професійне свято працівників прокуратури, зазначається щорічно, 1 грудня.

Історія. Професійне свято День працівників прокуратури було встановлено 2 листопада 2000 року згідно з указом президента України Леоніда Кучми, наказує відзначати цю дату щорічно, 1 грудня. Серед працівників силових відомств у побуті інша назва свята – День прокуратури.

Прокуратура (від латів. prokyro – дбаю, забезпечую, попереджаю) – державний орган, на який покладено здійснення нагляду за дотриманням законодавства, прав і свобод людини та громадянина та правильним застосуванням законів.

Формування правової системи та наглядової функції прокуратури на території сучасної України бере свої витоки з найдавніших часів.

Скіфи. Першою згадкою про застосування правових відносин на території сучасної України є період становлення держави скіфів (VII століття до н.е.). Головним джерелом права у Скіфській державі був звичай та правила, встановлені царською владою. Норми права захищали державну владу, життя, майно та привілеї царської сім'ї. Верховна власність на землю належала цареві, який встановлював порядок користування пасовищами та територіями, регулював договірні відносини міни, дарування, купівлі-продажу.

Греки. У V столітті до н.е. у Північному Причорномор'ї давніми греками були засновані міста-держави. Джерелами права у стародавніх греків були місцеві звичаї, постанови колегій, закони та рішення народних зборів та рад міст. Давніми представниками сучасних прокурорів були номофілаки (вартові законів), в обов'язки яких входило спостерігати, щоб не було запропоновано жодних реформ, противних існуючим законам, і зберігати писані закони та постанови.

Київська Русь. З початку Х століття в Київській Русі князівське законодавство як джерело права набуває особливого значення. Княгиня Ольга встановила розміри "полюддя" - податків на користь Києва, терміни та періодичність їхньої сплати. Землі були поділені на державні одиниці, у кожній з яких був поставлений княжий адміністратор – тіун. Київські князі Володимир Великий та Ярослав Мудрий своїми статутами (уставами) поліпшили фінансове, сімейне та кримінальне право.

Річ Посполита. У 1578 р. на сеймі Речі Посполитої було створено Луцький суд. Це був найвищий апеляційний суд для Київського, Волинського та Брацлавського воєводств. Судочинство велося українською мовою.

У 1579 р. у Батурині було утворено Український трибунал. На початку діяльності трибуналу його депутати щороку обирали прокурора (інстигатора). Наглядачі приватних маєтків передавали прокурору детальні відомості про позови та характер правопорушень, прокурор наглядав за дією подання позовів до суду трибуналу.

У XVІІ столітті в Українському трибуналі із гетьманом, генеральним писарем, генеральним суддею та іншими вищими чинами засідав і прокурор.

Російська імперія. У 1722 році Петро І ввів французьку модель прокуратури як контрольного органу, який наглядав за центральними та місцевими адміністративними органами. Органи прокуратури України входили до царської імператорської прокуратури, яка припинила своє існування у жовтні 1917 року після революційних подій.

УНР. У грудні 1917 року в Українській Народній республіці (УНР) засновано Прокураторію, наступного місяця Центральна Рада ухвалила Закон "Про заснування прокурорського нагляду в Україні".

За правління гетьмана П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 року) приймається Закон "Про утворення державного Сенату".

Під час створення у грудні 1918 року Директорії УНР набирає чинності Закон "Про заснування прокурорського нагляду в Україні" та поновлюється діяльність Генерального Суду під назвою "Верховний Суд Української Народної Республіки".

СРСР. За радянських часів Державну прокуратуру в Україні засновано в системі Наркомюсту 28 червня 1922 року затвердженням "Положення про прокурорський нагляд".

У 1923 році прокуратура була введена до складу Верховного Суду СРСР. А пізніше, у 1933 році, утворюється Прокуратура Союзу РСР як централізована система з правом загального керівництва діяльністю прокуратур союзних республік, а водночас затверджується Положення про прокуратуру Союзу РСР.

На Нюрнберзькому процесі головним обвинувачем від Радянського Союзу був прокурор Української РСР Роман Руденко.

Незалежна Україна. Зі здобуттям Україною незалежності розпочинається нова сторінка в історії державного органу. День працівників прокуратури – одне з найважливіших свят силових відомств України.

У 1996 році визначною подією стало прийняття нової Конституції України. Прокуратуру визначено як єдину систему і їй присвячено окремий розділ Конституції. Це зумовлено тим, що державний орган виконує функції та повноваження, які є самостійним видом державної діяльності. Почалася активна діяльність зі створення правової бази незалежної держави. Законом України "Про прокуратуру", ухваленим Верховною Радою України 5 листопада 1991 р., визначені сьогоднішні завдання, функції та повноваження органів прокуратури.

Свято в інших календарях
lock Усі ексклюзивні матеріали у відкритому доступі